Nainstalujte si:
       

Překlad hammer down


hammer down = zatlouct (připevnit); skovat na menší průměr; přibít; volné kování
put the hammer down = plně sešlápnout akcelerační pedál;

Překlad hammer down z webu:
He brought the hammer down again.  Znovu udeřil kladivem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhampering   hand in   hand-held   handicapped   handkerchief   handle   handler   handling