Nainstalujte si:
       

Překlad habit


habit = zvyk; obyčej; dispozice (duševní); konstituce (tělesná); hábit (zejména mnišský, roucho); vystrojit; odít; návyk; habitus (tělesná konstituce); běh dne (zvláště pracovního); šat (zejména mnišský); stav (mysli); rozpoložení (mysli); tendence (o věcech)
bad habit = zlozvyk; nezpůsob; nemrav;
drug habit = zvyk užívat narkotika; používat narkotika;
foul habit = nemrav; nectnost;
obstinate habit = zatvrzelý zvyk; tvrdošíjný zvyk;
riding habit = dámský jezdecký úbor; jezdecké šaty; brát na sebe;

Překlad habit z webu:
Habit was a tough little beast.  Zvyk je opravdu železná košile.
It's a habit bores have.  Takoví bývají nudní lidé.
It was a habit his wife loathed.  Byl to zlozvyk, který jeho žena odsuzovala.
It is not our habit to take prisoners.  Není naším zvykem brát zajatce.
It was not the regul habit to go first.  Nebyl to regulský zvyk jít první.
He'd been trying to break the habit for a month.  Chtěl se toho návyku zbavit už měsíc.
A smoker in his youth, he'd broken the habit young.  V mládí byl kuřákem, ale ještě zamlada s tím zvykem přestal.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhaircut   hairs   half-word   halfshaft   halfway   halide   halogen   halves