Nainstalujte si:
       

Překlad gulley


gulley = strouha; rokle; průrva; stružka; vpust; gula; část hřiště mezi hlídačem a kluzači; hráč v tomto postavení; silniční vpust; stoková vpust; roklina; žlábková kolejnice; stoková vpusť; dešťová vpust; sací vozidlo pro čištění kanálů
back-inlet gulley = gula; kanalizační vpust;
gum-tree   gumming   gunner   gunpoint   gutter   gymnastics   gyroscope   habit