Nainstalujte si:
       

Překlad guilt


guilt = vina; poklesek; zločin; trestuhodnost; pocit viny; provinění (zast.); zavinění; prošívat; vina z důvodu spoluúčasti
ascertain sb.'s guilt = rozhodnout o čí vině;
prove sb.'s guilt = prokázat něčí vinu;

Překlad guilt z webu:
Guilt drove her.  Poháněla ji vina a ta ji mohla zabít.
The guilt ripped through him.  Drtil ho pocit viny.
He saw guilt eat them alive.  Viděl, jak je pocit viny užírá zaživa.
Keith's sense of guilt persisted;  Keithův pocit viny nezmizel:
After the shock, the guilt hit hard.  Po prvním otřesu se dostavily výčitky svědomí.
Not the tiniest touch of guilt or regret.  Sebemenší vinu či lítost?
I felt a quick surge of guilt and the need to contact her.  Pocítil jsem náhlé výčitky svědomí a potřebu se s ní setkat.
He knew at that moment why the guilt was growing.  V tu chvíli pochopil, proč se cítí provinile.
Duncan looked at her with an impulse of guilt in his heart.  Duncan na ni pohlédl s pocitem viny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorguilty   guise   guitar   gulley   gum-tree   gumming   gunner   gunpoint