Nainstalujte si:
       

Překlad guild


guild = cech; spolek; společenstvo; bratrstvo; symbióza; společenství; sdružení; profesní spolek; spolkový; cechovní řád; gilda; cechovní; cechovní dům
hotel guild = hotelový průvodce; seznam hotelů;

Překlad guild z webu:
Guild navigators, both of you, eh?  Navigátoři, oba dva, že?
And the guild could approve, or reject, the apprentice, neh?  A cech by adeptku bud' přijal, nebo odmítl.
And he has to deal with only one guild in one place.  A to se musí zabývat jen jedním cechem v jednom místě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorguilt   guilty   guise   guitar   gulley   gum-tree   gumming   gunner