Nainstalujte si:
       

Překlad guides


guides = průvodci; provází (4. p.); vodítka; vedení; vodicí plochy; zásady; vodicí okraje; trasa
feed guides = přenášeč; ústí zásobníku;
shaft guides = průvodnice (klece); vodítka (klece);

Překlad guides z webu:
It guides us to truth.  Vedou nás k pravdě.
I assume he guides himself, said the general.  Předpokládám, že vede sám sebe, odpověděl generál.
So you guys work as tour guides here?  Takže vy teď tady pracujete jako průvodci?
Kings believe it is their will that guides history.  Králové věří, že jejich vůle řídí dějiny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorguild   guilt   guilty   guise   guitar   gulley   gum-tree   gumming