Nainstalujte si:
       

Překlad guidelines


guidelines = pravidlo; pokyn; návod; mantinely; ukazatel směru
sentencing guidelines = pravidla pro ukládání trestů; trestní sazby (pravidla pro ukládání trestů);

Překlad guidelines z webu:
They all meet your guidelines, the man answered.  Všechny jsou tak, jak jste si přál, odpověděl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorguides   guild   guilt   guilty   guise   guitar   gulley   gum-tree