Nainstalujte si:
       

Překlad guide


guide = průvodce (turistů, též kniha); vést (4. p., též přen.); provázet (4. p.); vůdce (např. horský); vodítko; rádce; šablona; směrnice (pro postup); vodit; být průvodcem; řídit (též přen.); usměrňovat (přen.; ovlivňovat; příručka; ukazatel; ukazovatel; návod
cable guide = vedení kabelu; vedení bovdenu;
chain guide = řezací lišta; vedení řetězu;
girl guide = skauting; skautský; skautka;
glass guide = okenní šachta; vedení pro spouštění bočního okna;
push-rod guide = vedení zvedací tyčky; vodicí kulisa;

Překlad guide z webu:
Guide me to the dam, that's all.  Doveďte mě k přehradě, to je všechno.
His guide spoke scarcely at all.  Jeho průvodce promluvil málokdy.
I will guide you.  Já vás povedu.
How does the guide get in?  A jak se dovnitř dostane vůdce?
I will try to guide her up.  Pokusím se ji dostat nahoru.
He had been made a guide for warships.  Stal se průvodcem válečných lodí.
I would fare ill without a guide and mentor.  Bez průvodce a učitele by se mi jistě vedlo velmi špatně.
And, when he is ready, l shall guide his steps.  A až bude připraven, pak budu řídit jeho kroky.
They were the deck floods, used to help guide a helo in.  Byla to palubní světla, používaná k navádění vrtulníků.
At the main south gate of the castle another guide waited for him.  U hlavní jižní brány hradu ho očekával jiný samuraj.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorguidelines   guides   guild   guilt   guilty   guise   guitar   gulley