Nainstalujte si:
       

Překlad guess


guess = hádat; odhad; tušení; dohad; domnívat se; tušit; odhadovat; hrubý odhad; domněnka; uhádnout; odhadnout; luštit (hádanky); myslit; soudit; hádání; dohadovat se; uhodnout; tipovat; domýšlet si (4. p.); myslet si (4. p.); pouhá domněnka; domýšlet se; hádat
educated guess = poučený odhad; odhad na základě zkušenosti; odhad na základě informací; it's anybody's guess = to je čirá domněnka; all right, I guess = docela dobře, myslím;

Překlad guess z webu:
Guess away!  Tak hádejte!
I guess so.  Asi jo.
You can guess why.  Asi víš proč.
Anybody want to guess where he's going?  Chcete někdo hádat, kam jede?
Sir, it's a fair guess he heard us.  Pane, podle všeho nás zaslechl.
How do you come to guess that?  Jak jste to uhodl?
He was at last beginning to guess himself.  Konečně na to začínal přicházet sám.
There's no point in trying to second guess any of this stuff.  Tricie nevěděla, kde začít.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorguest   guidance   guide   guidelines   guides   guild   guilt   guilty