Nainstalujte si:
       

Překlad guardian


guardian = strážce; hlídač; opatrovník; poručník; dozorce; strážný; poručenský; dozor; ochránce; dohlížecí kód; kurátor; poručík; opatrovnický; soudní opatrovník; poručnice; strážce (2. p.)
testamentary guardian = testamentární poručník; poručník ze závěti;

Překlad guardian z webu:
It was the guardian of the shrine.  Strážce oltáře.
Think of us as guardian angels.  Považujte nás za takové anděle strážné.
Do you know what a guardian ad litem is?  Víš, co znamená opatrovník ad litem?
But then neither was being a guardian angel.  Ale jednoduchý to nemá ani anděl strážnej.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorguarding   gudgeon   guerrilla   guess   guest   guidance   guide   guidelines