Nainstalujte si:
       

Překlad guard


guard = stráž; strážce; strážní; hlídač; hlídka; bdělost; střeh (sport.); obrana; ochrana; zábradlí; střežit (4. p.); garda (skupina osob stejným zájmů); tělesná stráž; strážné mužstvo; ochranné zařízení; strážný (člen stráže); dozorce (ve vězení); hlídat; krýt
adjustable guard = stavitelný ochranný kryt; nastavitelný ochranný kryt;
advance guard = zajišťovací hlídka; předvoj; předsunutá garda;
advanced guard = přední hlídka (předsunutá); předsunutý odřad;
armed guard = ozbrojená hlídka; ozbrojená stráž; ;

Překlad guard z webu:
Guard corporal.  Desátník osobní stráže.
The guard won.  Strážce zvítězil.
A second guard lunged forward.  Přiskočil druhý strážný.
Is there a guard there?  Hlídá tam někdo?
There was nobody to guard the guard.  Hlídače nikdo nehlídá.
It would be easier to guard it there.  Tam se dá snáze uhlídat.
Why should he put us on guard with his boasting?  Proč by nás svým dopisem varoval?
There was but a single warrior on guard there.  Na stráži tam stál jediný voják.
You're going out today,' was all that the guard said.  Dneska jdeš ven.
But, er, there's only one of him, said the guard captain.  Ale, ehm, on je úplně sám!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorguardian   guarding   gudgeon   guerrilla   guess   guest   guidance   guide