Nainstalujte si:
       

Překlad growth


growth = růst; vzrůst; růstový; porost; vegetace; produkce; výroba; výrůstek (patologický); plodina; plod; nádor; bujení; produkt; výrobek; výsledek; důsledek; bujnost; rostlina; odnož; narůstání; nárůst; vrůst; zvětšení; zvýšení; rostoucí; vzrůstový; přírůstek
advance growth = nárost; samoosev;
boost growth = zvýšení růstu; zvyšovat růst;
competition growth = konkurenční růst; souběžný růst;
crystal growth = pěstování krystalu; růst zrn; růst krystalu;
economic growth = ekonomický růst; hospodářský růst;

Překlad growth z webu:
Then growth stopped.  Pak se růst zastavil.
It doesn't require growth media.  Nepotřebuje to ani půdu pro kultivaci.
Sparse clumps of plant growth were scattered around it.  Po jejím obvodu tu a tam rostly chumáče rostlin.
There had to be a growth on those vocal cords.  Ten člověk má určitě na hlasivkách nějaký výrůstek.
To operate sooner would distort the growth of his face.  Dřívější zásah by narušil růst jeho tváře.
After that there was no possibility of growth or change.  Dál se už nemůže ani rozrůstat, ani měnit.
Inside each dish was a thin layer of growth medium.  Uvnitř každé misky byla vrstva kultivační půdy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgrudge   gruel   grumbling   guarantee   guaranteed   guaranty   guard   guardian