Nainstalujte si:
       

Překlad grown


grown = vzrostlý; stal se (7. p.); pěstovaný (plodina); dospělý; narostl; vzrostl; zarostlý; vyrostlý; rostený; rostlý; tažený přechod


Překlad grown z webu:
He'd grown as comfortable as any man can be with such a thing:  Přivykl tomu tak, jak jen tomu člověk přivyknout dokáže;
I have grown sick of shadows.  Mám už dost přeludů.
Or it has grown up.  Lidé trochu vyspěli.
But he is a grown man.  Jenže to je dospělý muž.
And this field is all grown up, too.  A tohle pole je taky celý zarostlý.
Combat hadn't changed very much, but he'd grown older.  Boj se nijak moc nezměnil, ale on zestárnul.
Mitch, we know this is frightening, but we've grown accustomed to it.  Mitchi, známe ten strach, ale už jsme si na něj zvykli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgrowth   grudge   gruel   grumbling   guarantee   guaranteed   guaranty   guard