Nainstalujte si:
       

Překlad growing


growing = pěstování (2. p.); rostoucí; růst (2. p.); vzrůstající; lavinovitý; narůstání; přibývání; vzrůst; pěstující (rostliny); sílící; narůstající; zesilující; zvyšující se; dorůstající; zarůstání; slábnutí; příznivý pro vzrůst; růstové prostředí
seed growing = pěstování osiva; semenářství;
wine growing = vinařství; vinařský;

Překlad growing z webu:
Nothing growing in there, very simple case.  Nic cizího tam neroste, byl to úplně jednoduchý případ.
He was growing nervous.  Jinak byla nahá.
But there was growing confusion;  Rozpaky však rostly.
The baby was really growing now.  Plod teď opravdu rostl.
Grbonja was standing by the growing pile of sacks.  Grbonja stál u vršící se hromady pytlů.
His eyes traced the darkness with growing horror.  Hleděl do černé tmy s rostoucí hrůzou.
He had the feeling the odor was growing stronger.  Měl dojem, že pach neustále sílí.
On the second day he knew he was growing weaker.  Druhý den poznal, že slábne.
Now, if you will forgive us, our lunch is growing cold.  A teď nás jistě omluvíte, vychladl by nám oběd.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgrown   growth   grudge   gruel   grumbling   guarantee   guaranteed   guaranty