Nainstalujte si:
       

Překlad grouting


grouting = injektáž; injektování; zalití; podlití; spárování; zalévání; cementová malta; tamponáž; zahliňování; tamponování; cementace; betonová zálivka; cementové mléko; oves
claquage grouting = injektáž; umělé zpevnění;
compaction grouting = injektáž; umělé zpevnění;
consolidation grouting = injektáž; umělé zpevnění;
grower   growing   grown   growth   grudge   gruel   grumbling   guarantee