Nainstalujte si:
       

Překlad grout


grout = řídká malta; cementová malta; cementové mléko; malta na hrubou omítku; hrubá mouka; kroupy; šrot; injektovat maltou; omítnout maltou; rýt (v zemi, vepř); rýt v zemi; malta; injekce; injektážní malta; sedlina; pačok; vyplňovat řídkou maltou; kal; zálivka
cement grout = cementová malta; cementové mléko;
grouting   grower   growing   grown   growth   grudge   gruel   grumbling