Nainstalujte si:
       

Překlad grouping


grouping = seskupení; sdružování do skupin; tvoření sledu; skupení; seskupování; grupování; sdružující; sdružování; třídění; uskupení; tvoření skupin; skupinový; skupina; seskupení podkladů
record grouping = tvoření bloků; seskupování vět; tvoření bloku;

Překlad grouping z webu:
The two items were like a furniture grouping in a showroom.  Ty dva kusy nábytku vypadaly jako ve výloze obchodu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgrout   grouting   grower   growing   grown   growth   grudge   gruel