Nainstalujte si:
       

Překlad grouped


grouped = seskupený; seskupen; uskupený; spojený; tříděný; učleněný; různopásmový provoz


Překlad grouped z webu:
She grouped them by alphabet, and wrote every name on the legal pad.  Seřadila je podle abecedy a napsala každé jméno do bloku.
About her were grouped a number of heavily armed nobles.  Kolem ní se tísnila skupina těžce ozbrojených šlechticů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgrouping   grout   grouting   grower   growing   grown   growth   grudge