Nainstalujte si:
       

Překlad group


group = skupina; seskupení; seskupit; tvořit skupinu; utvořit skupinu; seskupit se; jednotka (let.); rozdělit na skupiny; určit krevní skupinu (koho); patřit do jedné skupiny; pluk; skupinový; kolektivní; sdružit; sestava; soubor; kapela; grupa; seskupovat
age group = věková skupina; věková kategorie;
amino group = aminoskupina; aminová skupina;
assembly group = skupina; montážní celek;
carbonyl group = carbonylová skupina; karbonylová skupina;
carboxyl group = karboxylová skupina; pole kódu; lobby;

Překlad group z webu:
The group teetered on the verge of unruliness.  Ve skupině to začalo vřít.
In the group dining room.  Pojíš s námi v jídelně na velitelství.
He addressed his group again.  Znovu se obrátil na skupinu.
Now a more cohesive group appeared.  Teď se objevila daleko početnější tlupa.
There was only one more group to go.  Zbývala ještě jedna skupina.
Let my eyes cross over the group of officers.  Očima jsem přelétl skupinku důstojníků.
He stopped in front of one large group of younger rats.  Nakonec se zastavil před jednou větší skupinou mladších krys.
When he gets out he'll go to a group home.  Až ho propustí, půjde do dětského domova.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgrouped   grouping   grout   grouting   grower   growing   grown   growth