Nainstalujte si:
       

Překlad grounds


grounds = sedlina; kal; příčina; základ; pohnutky; areál; podstata; pozemky; základní důvody; podklady; odůvodněnost; důvod k
legal grounds = právní důvod; právní důvody; právní podklad;

Překlad grounds z webu:
He's a grounds keeper.  Hlídač a správce.
There are no grounds for a suit.  Tady k tomu nebyl sebemenší důvod.
He's barred from using it as grounds for divorce.  Nesmí to použít jako vlastní důvod k rozvodu.
He stared at the black ring of grounds in his empty cup.  Hleděl na černý kotouč sedliny v prázdném šálku.
They had no authority at all off the grounds of the school.  Mimo areál školy neměly vůbec žádné oprávnění zasáhnout.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgroup   grouped   grouping   grout   grouting   grower   growing   grown