Nainstalujte si:
       

Překlad grounding


grounding = vyučování základům; kotvení; průprava (základní); zemnění; spojení se zemí; předběžné barvení; základy (učiva, znalostí); ukostření; kotvící; kladení základů; základní průprava; podbarvení; propedeutika; uzemňování; podmalování; vytažení lodi na břeh
safety grounding = bezpečnostní uzemnění; ochranné uzemnění;
grounds   group   grouped   grouping   grout   grouting   grower   growing