Nainstalujte si:
       

Překlad grounded


grounded = uzemněný; zakotvený; položený na zem; obeznámený; podbarvený; svišť lesní
be grounded = být uzemněn; ztroskotat;

Překlad grounded z webu:
You're grounded here.  Máš zůstat tady.
He pointed it in the direction of the grounded launch.  Zaměřil ho ve směru přistání člunu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgrounding   grounds   group   grouped   grouping   grout   grouting   grower