Nainstalujte si:
       

Překlad ground


ground = země (povrch); základ (podklad); mlel (4. p.); pozemní; mletý; zem
above ground = naživu; nad zemí; na povrchu;
accidental ground = nahodilá zem; nahodilé spojení se zemí;
break ground = připravit půdu pro (přen.); zorat úhor;
breeding ground = živná půda; trdliště;
build ground = staveniště; stavební pozemek;

Překlad ground z webu:
Ground me.  Zakažte mi lítat.
Good ground cover.  Dobrý úkryt.
The outside, ground level.  Další chodba.
Unproof is the ground of action.  Nedůkaz je základem činu.
The knight hit the ground hard.  Rytíř dopadl tvrdě.
Emrin was asleep on the ground close by.  Emrin spal na zemi opodál.
His plane could be on the ground by...  Měli by přistát kolem...
All four covert teams are on the ground and in place.  Všechna čtyři družstva jsou na zemi a na místě.
He put his head right down to the ground and peered.  Dal hlavu až k zemi a zíral.
The kit landed on edge, and tumbled across the ground for a moment.  Přistála na hraně a chvíli se na zemi převracela.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorground crew   ground floor   ground strap   grounded   grounding   grounds   group   grouped