Nainstalujte si:
       

Překlad ground floor


ground floor = přízemí; první podlaží; dolní plošina (v autobusu); přízemní; příležitost k uzavření obchodu; skvělá nabídka; mlha přízemní
the ground floor = přízemí; první podlaží; be in on the ground floor = mít výhodné postavení (hned od začátku);
get in on the ground floor = stát se plnoprávným členem (společnosti);

Překlad ground floor z webu:
On the ground floor was the tutor's room.  V přízemí byl profesorův byt.
We left the ground floor through a service door.  Z přízemí jsme vyklouzli zadními dveřmi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorground strap   grounded   grounding   grounds   group   grouped   grouping   grout