Nainstalujte si:
       

Překlad ground crew


ground crew = pozemní personál; pozemní služba; technický personál; pozemní obrana
aircraft ground crew = pozemní obsluha letounů; technický personál letectva;
ground floor   ground strap   grounded   grounding   grounds   group   grouped   grouping