Nainstalujte si:
       

Překlad groove


groove = rýha; kolej (vyjetá); drážka (na gamofonové desce); žlábek; zvyk (ustálený běh); zaběhnutý pořádek; rutina; skvělá kondice; něco úžasného; něco prima; vyžlábkovat; žlábkovat; drážkovat; nahrát na gramofonovou desku; válet (dobře tančit, hrát ap.); vrýt
annular groove = kruhová drážka; prstencová drážka;
circular groove = kruhová drážka; drážka pístního kroužku;
circumferential groove = podélná drážka (pneumatika); obvodová drážka;
crimping groove = drážka střely; drážka; příčná rýha;

Překlad groove z webu:
It was grooved with shadowed impressions.  Stíny na něm tvořily nepravidelný vzor.
The other incisor is grooved, here.  Také mají možnost konzultací se soudním odontologistou.
You can still see the grooves where it was keyed into the rockface.  Ještě tam jsou vidět zářezy, kde byly opěry zapuštěny do skalní stěny.
And the altar block is covered in grooves.  A oltář je pokryt podivnými žlábky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



grosbeak   gross   ground   ground crew   ground floor   ground strap   grounded   grounding