Nainstalujte si:
       

Překlad grinding


grinding = mletí; stálý; broušení; rozmělňování; brusný; rozmělnění; drcení; tření; obrušování; skřípat; vrzat; skřípání ozubených kol při řazení; ostření; brousící; drtící; dřící (namáhavě studovat); rozmělňující; rozemletí; skřípání; zabrušování; ohlazení skály
coal grinding = drcení uhlí; mletí uhlí;
commutator grinding = broušení komutátoru; zabrušování komutátoru;
cutting-off grinding = upichovací broušení; řezací broušení;
cylinder grinding = broušení válců; vybrušování válců; výbrus válců; hrubování;

Překlad grinding z webu:
His heart was grinding nastily and he felt sick.  Srdce se mu bolestivě svíralo a bylo mu nanic.
The heavily laden truck grinding up the hill was helpless.  Těžce naložený náklaďák stoupající do kopce nemohl nic dělat.
There was the faintest of grinding noises, deep under the earth.  Hluboko pod zemí znovu zaskřípal jakýsi balvan.
It had a gizzard, lined with grinding stones.  Měl předžaludek lemovaný drticími ploškami.
He laughed, a jagged, unhealthy sound like grinding glass.  Zasmál se, byl to drsný, nepříjemný smích, jako když se drtí sklo.
The door came down two inches, with a grinding screech.  Dveře klesly o pět centimetrů a zavrzaly.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgrinding machine   grinding sand   grinding wheel   gripper   groin   grommet   groove   grosbeak