Nainstalujte si:
       

Překlad grillage


grillage = rošt; základový rošt; mřížoví
beam grillage = nosníkový rošt; trámový rošt;
grille   grinder   grinding   grinding machine   grinding sand   grinding wheel   gripper   groin