Nainstalujte si:
       

Překlad grill


grill = mřížoví; opékat na rožni; gril (jídelna, kde se podávají minutky); rošt (na opékání); mřížka; mříž; rožeň (roštový, na opékání); rožněný pokrm; grilované jídlo; maso pečené na grilu; podrobit křížovému výslechu; opékat se; péct; okénko; opékat; pečení
front grill = přední maska; maska chladiče;
radiator grill = mřížka chladiče; maska chladiče; cowl vent grill = větrací mřížka;

Překlad grill z webu:
The grill was still deserted.  Gril byl stále prázdný.
There's a grill that's open all night.  Je to gril otevřený celou noc.
Kay wants to grill steaks and eat by the pool.  Kay chce grilovat bifteky a jíst venku u bazénu.
We'll cook on the grill and eat on the patio.  Budeme ho připravovat na grilu a jíst v patiu.
Jack transferred them to the grill with a longhandled fork.  Na vidličce s dlouhou násadou je přenášel na gril.
She looked up from cleaning the grill of cold fat.  Vzhlédla od grilu, z kterého odstraňovala studený omastek.
Glenda herself was frying eggs on a grill near the register.  Glenda sama smažila vejce na grilu blízko pokladny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgrillage   grille   grinder   grinding   grinding machine   grinding sand   grinding wheel   gripper