Nainstalujte si:
       

Překlad grief


grief = žal; zármutek; smutek; bol; hoře; příčina zármutku; neštěstí; trápení; katastrofa; trud; lítost; unášečka
good grief = hrome (!); u všech svatých (!); die of grief = zemřít žalem;

Překlad grief z webu:
Grief would inconvenience us later.  A ta přesná logika jím samotným otřásla.
His grief was premature.  Jeho žal byl předčasný.
His mother's grief could still be heard.  Matčin zármutek se dosud ozýval.
He studied her grief for a time.  Zkoumal chvíli její žal.
But there is much grief in it.  Ale je v ní příliš mnoho zármutku.
There will be time for grief later.  Na truchlení bude čas později.
It was a sound of both grief and elation.  Ve výkřiku se spojovala úleva s radostí.
It was a scream of outrage, anger, grief .  Byl to výkřik plný vzteku, zloby, žalu… ale myslím, že hlavně hrůzy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgrill   grillage   grille   grinder   grinding   grinding machine   grinding sand   grinding wheel