Nainstalujte si:
       

Překlad green


green = zelený; zelená (barva); trávník; drn; svěží; zeleň; zazelenat se; vegetace; pažit; náves (zatravněná, vesnická); mládí; síla (plná); průbojnost; svěžest (mladická); energie (mladická); vitalita (mladická); nováček; prosťáček; nový; nezkušený; nevyzrálý
become green = zazelenat se; zezelenat;
brilliant green = brilantová zeleň; brilantní zeleň; briliantní zeleň;
grow green = zelenat se; zelenání se; zazelenání se;
imperial green = císařská zeleň; císařská zelená;
leaf green = chlorofyl; zelenat;

Překlad green z webu:
Green hat?  Zelený klobouk?
A green one.  Tu zelenou.
It is green tea.  Je to zelený čaj.
He had on green scrubs.  Měl na sobě zelenou uniformu.
Do we have a green light?  Máme zelenou?
They walked out through the green gate;  Prošly zelenou bránou;
It was the strap of a green backpack.  Byl to popruh zeleného batohu.
He was yellowhaired, flat of face with green eyes.  Měl vlasy barvy másla a plochý obličej se zelenýma očima.
Come on, officer, what the hell is a green outfit?  No tak, co to kruci znamená , v zeleném oblečení'.
For a moment, he couldn't see anything, just a green blur.  Na okamžik neviděl nic, jen zelené šmouhy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgrenade   grief   grill   grillage   grille   grinder   grinding   grinding machine