Nainstalujte si:
       

Překlad great


great = ohromný; velký (značné míry nebo závažnosti); významný; veliký (značné míry nebo závažnosti); nádherný; skvělý; vysoký (věk); důležitý; mocný; slavný; vznešený; šlechetný; velkomyslný; velikánský; úžasný; prima; velko-; význačný; bezvadný; osobnost


Překlad great z webu:
Great idea!  Bezva nápad!
A great pity.  Strašná škoda.
And a great idea.  A úžasná myšlenka.
I have a great fear.  Mám velký strach.
He is a very great man.  On je velký muž.
I think you are a great liar.  Myslím, že jsi jenom velký lhář.
He peered around the corner with great caution.  Opatrně vyhlížel k rohu.
And this one had been a damn great thing.  A tenhle byl po čertech velký.
It is to be a great occasion, a great professional and popular event!  To nemůžu.
His head broke clear and he sucked in a great gulp of air.  Vynořil se a prudce se nadechl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgreen   grenade   grief   grill   grillage   grille   grinder   grinding