Nainstalujte si:
       

Překlad greasy


greasy = mastný (též přen.); zamaštěný (též přen.); vlezlý (pokrytecky); umaštěný (též přen.); tučný; kluzký (a vlhký, silnice ap.); necudný; sladký (pokrytecky); podlý; bezcharakterní; zákeřný; ; oplzlý (zast.; mazovitý; mazlavý; nespolehlivý; namaštěný; úlisný
make greasy = zamastit; umastit;

Překlad greasy z webu:
From his greasy coveralls they assumed he ran the town gas station.  Thompson žil sám.
His jowls are greasy with pork fat.  Tlama se mu leskla vepřovým tukem.
They stared at the greasy grey surface.  Oba upírali pohled na mastnou šedou hladinu.
The air was full of greasy coils.  Vzduchem se vinuly husté praménky mastného kouře.
He backed away, his feet slipping on the greasy stones.  Pozinkl ustupoval a nohy se mu smekaly na mastných kamenech.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgreat   green   grenade   grief   grill   grillage   grille   grinder