Nainstalujte si:
       

Překlad greasing


greasing = mazání tukem; mazající; tónování desky; mazání; mazání barvy; vymazání; vymaštění; maštění; mazací otvor
permanent greasing = trvalé mazání; samomazání;
greasy   great   green   grenade   grief   grill   grillage   grille