Nainstalujte si:
       

Překlad grating


grating = mřížoví; mřížka (optická); protivný; skřípavý; pronikavý; skřípot; mříž; rošt; česle; drásající; dráždící (sluch, nervy ap.); rašplující; skřehotavý; strouhání; drhnutí; mřížový; česlice; mřížovina; skřípání; mřížování; škrábání; mřížový signál; mříže
concave grating = konkávní mřížka; Rowlandova mřížka;
diffraction grating = ohybová mřížka; difrakční mřížka; optická mřížka;

Překlad grating z webu:
Grating sounded ahead of them.  Před nimi se ozval skřípot.
A grating sound issued from an annunciator by the door.  Z hlásiče na dveřích se ozvalo zaskřípění.
The deck grating was welded out of eighthinch metal bars.  Mříž paluby byla svařena z drátů tlustých něco přes tři milimetry.
Rosemont's voice was grating now.  Rosemontův hlas ted' zněl řezavě.
It grounded with a soft grating of fabric on gravel.  Tiché zašustění štěrku naráže­jícího na tkaninu člunu to naznačilo.
Then they were on sand, feet grating in it.  Pak je nesli po písku, skřípal jim pod nohama.
It fell on a loose piece of grating with a clatter.  Bota spadla na uvolněný kus mříže a kov zařinčel.
Rincewind tried to shut his ears to the grating voice beside him.  Mrakoplaš se pokusil nevnímat skřípavý hlas vedle sebe.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgraves   gravity   gravity dam   grease   greaser   greasing   greasy   great