Nainstalujte si:
       

Překlad grateful


grateful = vděčný; vítaný (kniž.); přijatelný; příjemný (věc ap., kniž.); milý (kniž.); vděčně
most grateful = velmi vděčen; velmi vděčný; velice vděčný;

Překlad grateful z webu:
From our grateful government?  Od naší vděčné vlády?
Should we be grateful for that?  Máme za to být vděční?
Sophie gave him a grateful smile.  Sophie se na něj vděčně usmála.
From an honored guest and grateful vassalto-be.  Jabu se zachmuřil a pak dlouze odpověděl.
If he refused, then he would still be grateful for her generosity.  Když odmítne, bude jí vděčný za její velkorysost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgrating   graves   gravity   gravity dam   grease   greaser   greasing   greasy