Nainstalujte si:
       

Překlad grassland


grassland = pastviny; lučiny; louky a pastviny; zatravněná plocha; travnatá půda; trávní porost; travní porost; pastvina; travní pastva; nezarostlý travou
alluvial grassland = aluviální porosty; nivní travinné porosty;
grate   grateful   grating   graves   gravity   gravity dam   grease   greaser