Nainstalujte si:
       

Překlad grass


grass = tráva; trávník; pastva; drn; policajt; polda; práskač; travní; osít trávou; bělit prádlo (na trávníku); srazit (koho); vytáhnout (rybu, na břeh); sestřelit (ptáka); travina; udat; zatravnit; povrch dolu; povrch; poslat soupeře k zemi; travnatý; pastvina
alfa grass = esparto; tráva alfa; halfa;
bunch grass = rýženka; ječmenice;
reed grass = zblochan vodní; lesknice rákosová;
scratch grass = název druhů trskavce; svízel;
sword grass = mečík; mařice; go to grass = jít se pást; nezaměstnaný;

Překlad grass z webu:
Grass and hot tires on the air.  Ve vzduchu bylo cítit trávu a rozpálené pneumatiky.
The grass was black.  Tráva byla černá.
There was grass and a tree.  Byla tam tráva a strom.
Dandelions and witch grass grew ankledeep.  Pampelišky a pýr jen bujely.
I haven't let the grass grow under my feet.  Já jsem se ale pořádně zapotil.
He don't bite nothing but grass and clover.  Kouše jen trávu a jetel.
There was a rustle in the grass behind her.  V trávě za ní něco zašustilo.
He crept from the brush, through the grass to the fence.  Z křoví se plížil trávou k plotu.
On the other side of the fence were grass and taxiways.  Za ohradou byla tráva a letištní značení.
They were both half in the bag from smokin' grass all day.  Od rána hulili trávu a byli napůl mimo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgrassland   grate   grateful   grating   graves   gravity   gravity dam   grease