Nainstalujte si:
       

Překlad grasp


grasp = uchopit (pevně); pevné uchopení; sevření (pevné); pochopení; chápat; pochopit (co); uchopení (pevné); chápavost; ovládání (předmětu); dosah; držení (pevné); chápání; porozumění; rukojeť (vesla, meče ap.); sevřít (pevně); ovládat (předmět); lapnout; hmat
ordinary grasp = nadhmat; obyčejný hmat;
tonsil grasp = podchytit; klíšťky k uchopení; beyond one's grasp = mimo dosah;

Překlad grasp z webu:
She'd never grasp it.  Nikdy to nepochopí.
He could not grasp what had happened or where he was.  Nechápal, co se stalo, ani kde je.
It was impossible to grasp its real size;  Postřehnout její skutečný rozměr bylo nemožné;
He was only beginning to grasp what the goodluck charm was.  Teprve teď mu začalo docházet, co talisman představuje.
The man slipped out of his grasp and hit the cobbles.  Muž mu vyklouzl z rukou a padl na dláždění.
There are far greater prizes in our grasp now.  Teď máme na dosah mnohem větší kořist.
The whole of arithmetic now appeared within the grasp of mechanism.  Celá aritmetika zdála se nyní být v moci mechanismu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgrass   grassland   grate   grateful   grating   graves   gravity   gravity dam