Nainstalujte si:
       

Překlad graphic


graphic = grafika; grafický (vyjádřený grafem neb diagrafem); obrazný; názorný (názorně líčený); živý (živě líčený); ostrý; nápadný; křiklavý; diagram; ostře narýsovaný; výtvarný; obrázek; plastický; grafický znak; grafický dokument; grafický list; kreslený
timetable graphic = grafikon; nákresný jízdní řád;

Překlad graphic z webu:
A graphic flashed to a central screen:  Na centrální obrazovce se objevil graf a na něm vzplanuly body.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgraphics   graphite   grasp   grass   grassland   grate   grateful   grating