Nainstalujte si:
       

Překlad graph


graph = graf; obrazec; diagram; rys; znázorňovat; grafový; graficky znázorňovat; graficky zobrazit; grafické znázornění; grafika; grafický; grafikon; narýsovat; sledovač křivek
activity graph = graf aktivity; aktivovaná síť;
bar graph = sloupcový diagram; sloupcový graf; histogram; sloupkový diagram;
column graph = sloupcový diagram; sloupcový graf;
line graph = čárový graf; spojnicový diagram; řádkový graf; rovinný graf;

Překlad graph z webu:
Cantor frowned at the graph for a moment.  Cantor se na graf chvíli mračil.
Next he checked the occupancy graph for the camp.  Pak zkontroloval tabulku obsazenosti tábora.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgraphic   graphics   graphite   grasp   grass   grassland   grate   grateful