Nainstalujte si:
       

Překlad grapes


grapes = hroznové víno; šampaňské; kartáč
bunch of grapes = hrozen vína;

Překlad grapes z webu:
The grapes come from my own farm and it's made by my sons themselves.  Hrozny jsou z mého statku a to víno vyrábějí moji synové.
Mountains and pastures, grapes and harvest and the air so clean.  Hory a pastviny, vinice a žně a tak čistý vzduch.
You have crushed the grapes against your palate.  Vylisoval jste si hrozny přímo v ústech.
There was a shower of grapes outside.  Venku se k zemi snesla hustá sprška hroznového vína.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgraph   graphic   graphics   graphite   grasp   grass   grassland   grate