Nainstalujte si:
       

Překlad grant


grant = grant; udělit (3. p., 4. p.); příspěvek; poskytnout; podpora; povolení; propůjčení; poskytnutí; udělení; dar; přídavek; připustit; vyhovět; dopřát; propůjčit (titul, právo); povolit komu (úvěr, půjčku); přidělení (čeho); postoupený pozemek (apod.); úděl
birth grant = porodné; podpora při narození dítěte;
capital grant = dotace formou kapitálu; kapitálová dotace;
capitation grant = subvence (instituci podle počtu členů); dotace; dotace podle počtu členů;
death grant = příspěvek na pohřeb; pohřebné;

Překlad grant z webu:
Grant had a plan.  Grant měl plán.
Well, grant me this, then:  Dobrá, slib mi alespoň tohle:
One coin, grant favor.  Každému, kdo požádá.
Which we don't grant easily.  A my zas hned tak něco neuznáme.
Surely they would then grant him the vengeance he sought.  Rozhodně by mu zaručili pomstu, již hledal.
I'm not a husband to grant that.  Nejsem váš manžel, abych vám ho mohl splnit.
Stolen or not, the old man spat, you grant favor.  Ukradená nebo ne, odsekl staroch, musíš nám udělat laskavost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgranted   grantor   granulation   grape   grapes   graph   graphic   graphics