Nainstalujte si:
       

Překlad grand


grand = veliký; tisícovka; hlavní; nejvyšší; svrchovaný; skvělý; velkolepý; ohromný; vznešený; znamenitý; závažný; zásadní; impozantní; ušlechtilý; úhrnný; celkový; konečný; prima; velký; nádherný; klavír; křídlo; velebný; důležitý; přední; tác; majestátní
baby grand = malé křídlo (piano); malé piano;

Překlad grand z webu:
Grand larceny.  Jde o krádež předmělu s velkou hodnolou.
It's grand fun.  Je tady obrovská legrace.
What a grand old man!  Takový skvělý stařík!
You got a grand coming.  Pošlu vám tam tisícovku.
It is on the grand tier.  Je v prvním pořadí.
I hope it was also grand for her.  Bylo to pro mě velkolepé, doufám, že pro ni také.
You don't see things on the grand scale.  Ty se na věci nedíváš ve větším měřítku.
It was a diplomatic coup on a grand scale..  Byl to diplomatický převrat velkého měritka.
I'll be back in two days with a grand jury subpoena, he yelled.  Vrátím se za dva dny s obsílkou před velkou porotu, křičel.
You'll have to come back and testify before the grand jury.  Budete se muset vrátit a svědčit před velkou porotou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgrant   granted   grantor   granulation   grape   grapes   graph   graphic