Nainstalujte si:
       

Překlad grammar


grammar = gramatika; mluvnice; základy (učiva, přen.); abeceda (základy učiva, přen.); gramatický; mluvnic; střední škola (v Anglii)
comparative grammar = srovnávací mluvnice; srovnávací gramatika;
historical grammar = historická gramatika; historická mluvnice;
prescriptive grammar = normativní gramatika; preskriptivní gramatika;
transformational grammar = transformační mluvnice;

Překlad grammar z webu:
Grammar isn't up to this kind of thing.  Já bych se k sobě rozhodně takhle sprostě nechoval.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgrampus   grand   grant   granted   grantor   granulation   grape   grapes