Nainstalujte si:
       

Překlad graining


graining = korkování; ražení papíru; fládrování; granulace; žilkování; kadeření; podvalování; zrnění; drtící; fládrující (dřevo, kámen); vysolování; jelec; lícování; proudník; nebo krystalů; zrna
brush graining = fládrování; žilkování;
grammar   grampus   grand   grant   granted   grantor   granulation   grape