Nainstalujte si:
       

Překlad grain


grain = vlákno (příze, dřeva, masa, kamene ap.); zrníčko; zrnko (obilí, rýže, písku, soli, i přeneseně); chlup (příze); jádro (dřeva); zrnit; zrnit se; žilkovat; mramorovat; fládrovat (dřevo, kámen); zrnitost; grán (starší jednotka váhy = 0,06 g); povaha; sloh
coarse grain = velké zrno; hrubý líc; hrubé zrno; hrubé zrnko;
hollow grain = volný líc; řídký líc;
in grain = v jádře; veskrze; ryze; v jádru; úplně; stálobarevný; zakořeněný hluboko; zažraný hluboko; skrz naskrz; ryzí; úplný; důkladný; pravý;

Překlad grain z webu:
Worth every grain of rice, to the right man.  Do posledního zrnka, pro správného muže.
Everything from the grain to the shadows looked authentic.  Všechno, počínaje zrnem a stíny, vypadalo autenticky.
There are supplies there, and grain for the horses.  Jsou tam zásoby a oves pro koně.
And novices like rats in a grain store.  A noviců jako krys v obilním skladišti.
Kill them and cart their bodies into the discharged grain ships.  Pobijte je a naložte jejich těla do vyložených lodí na přepravu obilí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgrained   graining   grammar   grampus   grand   grant   granted   grantor