Nainstalujte si:
       

Překlad graft


graft = úplatky; roub (zahr.); transplantát; úplatkářství; korupce; roubovat (zahr.); transplantovat; vštípit (do hlavy); roubování (zahr.); nezákonné výhody; očkování (zahr.); lumpárna; dřina; rachota; přesadit (zahr.); vpravit (do hlavy)
bone graft = kostní štěp; transplantát kosti;
skin graft = kožní štěp; transplantace kůže; kožní transplantát;
splice graft = roubování do rozštěpu; družení;
xenoplastic graft = štěpovat; xenoplastický štěp;

Překlad graft z webu:
It had not come from graft and it had not come gambling.  Nepochá­zely z úplatků a nepocházely z hazardu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgrafting   grain   grained   graining   grammar   grampus   grand   grant