Nainstalujte si:
       

Překlad gradient


gradient = svah (terénu); sklon (terénu); spád (terénu); stoupavý; postupně stoupající; postupně klesající; vzestup (teploměru, barometru); klesání (teploměru, barometru); stoupání (terénu); stoupající (cesta); klesající (cesta); gradient (odb., mat., fyz., met)
concentration gradient = koncentrační spád; koncentrační gradient;
energy gradient = energetický horizont; hydraulický sklon;
heat gradient = tepelný gradient; tepelný spád;
heavy gradient = velký sklon; velký gradient; hydraulický spád; spád;
grading   graduation   graft   grafting   grain   grained   graining   grammar