Nainstalujte si:
       

Překlad grade


grade = školní známka; křížení (zvířat); odstín; úroveň; úrovňový; etapa; stoupání (terénu)
annealing grade = stupeň chlazení; stupeň vychlazení;
basic grade = standardní jakostní třída; standardní jakost;
downhill grade = klesání (silnice); spád (silnice);
fuel grade = kvalita paliva; druh paliva;
gasoline grade = kvalita benzinu;

Překlad grade z webu:
I'll grade it next week.  Příští týden ti to oklasifikuji.
Sally's in first grade — loves it.  Sally je v první třídě - líbí se jí tam.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgrader   gradient   grading   graduation   graft   grafting   grain   grained